czwartek, 14 listopada 2013

Konkurs dla uczestników spotkania "Pasja sposobem na życie" w Krakowie

Już za dwa dni spotkanie z  cyklu "Pasja sposobem na życie" w Krakowie, dziś odkrywamy kolejny rąbek tajemnicy, poniżej regulamin konkursu jaki przygotowaliśmy dla uczestników spotkania.

I Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej „konkursem”), przeprowadzanego dla uczestników III edycji spotkań z cyklu „Pasja sposobem na życie”.
§ 2.
Podmiotem organizującym konkurs jest producent naklejek dekoracyjnych NIE TYLKO NA firma SGT Tomasz Gasewicz, ul. Kwiatowa 28, 80-180 Borkowo, posiadająca numer identyfikacji NIP 5583 271 90 81 (zwanym dalej „Organizatorem”).
§ 3.
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która była uczestnikiem III edycji spotkań z cyklu "Pasja sposobem na życie" w Krakowie. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§ 4.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.
§ 5.
Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu (I) realizacji konkursu, (II) w wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) realizacji nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia odbiór nagrody. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do  ich poprawiania lub usunięcia
§ 6.
Konkurs przeprowadzany jest w terminie: 16.11.2013 – 30.11.2013

II Zasady konkursu
§ 7.
  1. Zadanie uczestnika konkursu polega na wykonaniu zdjęć dowolnie wykonanej aranżacji z wykorzystaniem otrzymanego podczas spotkania zestawu naklejek lub innych naklejek zakupionych w sklepie www.nietylkona.pl
  2. Przesłaniu ich na adres sklep@nietylkona.pl
    Zdjęcia powinny być przesyłane w rozdzielczości 300 DPI.
    W tytule e-maila należy wpisać "KONKURS NIE TYLKO NA" oraz w treści e-maila podać swoje imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania uczestnika (np. Jan Nowak - Wrocław).
§ 8.
Zdjęcia biorące udział w konkursie należy przysyłać w dowolnym dniu trwania konkursu zgodnie z terminem podanym w § 6.
Każdy z uczestników konkursu może przesłać dowolną liczbę aranżacji. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu oraz z przekazaniem wszelkich praw do wykorzystywania fotografii w celach reklamowo-marketingowych przez organizatora w wersji elektronicznej jak i drukowanej.
§ 9.
W dniu 2.12.2013 r. Jury dokona wyboru najlepszej aranżacji oraz 2 wyróżnień, których autorzy nagrodzeni zostaną nagrodami:
1. miejsce: Bon o wartości 50 zł na zakupy w sklepie www.nietylkona.pl
1. wyrożnienie: Bon o wartości 30 zł na zakupy w sklepie www.nietylkona.pl
2. wyróżnienie: Bon o wartości 20 zł na zakupy w sklepie www.nietylkona.pl
§ 10.
Nagrodzone zostaną osoby, których zdjęcia zostały zaaranżowane pomysłowo, zachwycają pomysłem i estetyką a ponadto sposób ich przedstawienia będzie kreatywny.
§ 11.
Lista nagrodzonych osób będzie opublikowana w dniu 6.12.2013 na blogu www.nietylkona.blogspot.com   

2 komentarze:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...